ဆက်သွယ်ရန်

Name (required)

Email (required)

Subject

Message

 

Telenor Light House – MIDO

Light House
Website : http://www.lighthouse.com.mm
Facebook : Telenor Light House – MIDO

Telenor Myanmar

Telenor House,
အမှတ် (၄၀), စက်မှု (၁) လမ်း, ရန်ကင်း မြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
Website: www.telenor.com.mm
Facebook : Telenor Myanmar

MIDO

အမှတ် (၂၀) ၊ ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်း ၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက် ၊ တာမွေအဝိုင်းအနီး ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
Website: www.myanmarido.org
Facebook: MIDO